-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularz zapisu do listy osób zainteresowanych spotkaniami
prowadzonymi w ramach grupowych zajęć logopedycznych
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Wraz z przesłaniem formularza wyrażają Państwo zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach grupowych, ukierunkowanych docelowo na  usprawnianie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z podejrzeniami o zaburzenia ze spektrum autyzmu •
 • Minimalna liczba Zainteresowanych to 4 osoby •
 • Maksymalna liczba Zainteresowanych to 6-7 osób •
 • Po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych, Prowadzący skontaktuje się zwrotnie z Zainteresowanymi z informacją o możliwych terminach i miejscach spotkań
oraz o otwarciu formularzy zgłoszeniowych do rejestracji i do dokonywania wpłat za pakiet zajęć miesięcznych •
 • Ze względu na konieczność tworzenia kameralnych i efektywnych grup zajęciowych, dostosowanych do możliwości i ograniczeń uczestników zajęć,
koszt zajęć w pakiecie miesięcznym to 50 funtów (uwzględnia 2 spotkania po 45min) •
 • O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność potwierdzonych wpłatami zgłoszeń rejestracyjnych, obowiązuje limit miejsc •
 • Zasady przyznawania zwrotów są identyczne jak w przypadku innych grup organizowanych w ramach projektu "Zabamowa" •
 • Potwierdzenia zgłoszeń dokonuje się poprzez uiszczenie opłaty za spotkanie diagnostyczne po zebraniu odpowiedniej liczby Zainteresowanych i po zatwierdzeniu szczegółów technicznych spotkania z Zainteresowanymi (dzień, miejsce, czas) •
 • Dodatkowe informacje udzielane są poprzez kontakt telefoniczny (07828498098 - preferowany kontakt SMS, wielokrotnie nie mam możliwości odebrać telefonu)
lub mailowy (zabamowa@gmail.com) •

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* indicates required
Miasto pierwszego wyboru
Proszę o wskazanie miasta, do którego alternatywnie mogliby Państwo dojeżdżać, jeśli spotkania miałyby zostać połączone i odbywać się w jedym mieście
Miasto, do którego jesteśmy w stanie dojechać, ale najmniej chętnie
Email Marketing Powered by Mailchimp